Foto: Mestna občina Koper/Vojko Rotar
Foto: Mestna občina Koper/Vojko Rotar

Civilna iniciativa se je oblikovala v času javne obravnave osnutka prostorskega načrta, v njej so prebivalci več krajev, z največ pripombami zagotovo tisti iz Bertokov, Škofij, Črnega Kala. Občani, s katerimi je iniciativa sodelovala, se v tej prostorski ustavi ne najdejo. Danes so predstavili, kaj po njihovem mnenju v tako pomembnem dokumentu manjka. Martina Gračner pravi, da ni vizije virov energije, sploh trajnostnih, problematična se ji zdi vodoosokrba za načrtovano povečanje števila prebivalcev: "V dokumentaciji piše, da so že za 4100 novih predvidenih stanovanj vodni viri omejeni. Potem pa, prosim, pojasnite, kjer bomo dobili vodo za nove prebivalce."

Pri načrtu manjkajo strokovne podlage: urbanistična zasnova, prometne strategije, za območje Škofij našteva Edmond Gašpar: "Ker ni prometne strategije za nemestni del občine, OPN ne obravnava ukrepov za trajnostno mobilnost, ki bi morala sloneti na javnem potniškem prometu, ne pa na gradnji javnih parkirnih hiš in parkirišč."

V načrtu manjka rudarsko-geološka študija, so opozorili, čeprav ima tri aktivne kamnolome, našteva Jože Kržišnik: "V tem OPN-ju predvidevajo dva nova kamnoloma, Debeli hrib in Podgorje. Podlaga za to je njihova ocena, da imajo potencialno perspektivnost."

Civilna iniciativa je oddala pripombe. Pravijo, da želijo tak občinski prostorski načrt, ki bo odražal vsem razumljivo vizijo občine in bo utemeljen na javnem konsenzu. K dialogu naj bi pripomogle tudi delavnice, ki jih bodo v Bertokih in Škofijah izvedli v prihodnje.