Foto: BoBo
Foto: BoBo

Izolski volivci bodo torej 9. januarja odločali o tem, ali so za to, da se uveljavi odlok o prostorskem načrtu občine Izola, ki ga je občinski svet sprejel 8. julija letos. Zahtevo za referendum je 18. novembra skupaj z 952 podpisi vložila Viktorija Carli s civilno pobudo Gibanje za Izolo: "Referendum ni bil naš cilj, v to smo bili prisiljeni. Od leta 2004 in nato od leta 2012, ko se je OPN začelo malo bolj obravnavati, nismo naleteli na razumevanje. Edina pot nam je pač ostal ta referendum."

Druge možnosti, kot da razpiše referendum, ni imel niti občinski svet. Nekaj svetnikov je sicer menilo, da datum takoj po praznikih ni primeren, a je predlog na koncu vendarle obveljal. Zanj je glasovalo 12 svetnikov, trije pa so bili proti. Željo, da bi bil referendum čim prej, so izrazili tudi pobudniki, pojasnjuje župan Danilo Markočič: "S tem datumom smo na varni strani, kar se tiče rokov, ne bi se mi pa zdelo primerno, da bi z razpisom referenduma zavlačevali. Zakonodaja namreč pravi, da imamo časa eno leto. To pa bi bilo skrajno neprimerno in neodgovorno z moje strani."

Občina se, po napovedi župana, ne bo aktivno vključevala v referendumsko kampanjo.

Da bi bil občinski prostorski načrt zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in hkrati najmanj petina vseh volivcev.