Deli območja ladjedelnice v Izoli so bili nekoč v lasti danes propadlega podjetja Konstruktor Invest. Za to območje podjetje ni plačevalo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dolgovi iz tega naslova danes niso izterljivi. Foto: DUTB
Deli območja ladjedelnice v Izoli so bili nekoč v lasti danes propadlega podjetja Konstruktor Invest. Za to območje podjetje ni plačevalo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dolgovi iz tega naslova danes niso izterljivi. Foto: DUTB

Gre pretežno za terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v manjši meri pa za neplačane najemnine, zakupnine in sodne stroške. Odpis terjatev je pogosto posledica prenehanja oziroma izbrisa družbe iz poslovnega registra. Tak je tudi primer propadlega podjetja Konstruktor Invest, ki je imelo v lasti tako imenovani trikotnik in več parcel na območju nekdanje ladjedelnice, za katere ni plačevalo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pojasnjuje vodja službe za pravne in kadrovske zadeve na izolski občini Karmen Pavlič: "Gre za površine v izmeri nekaj več kot 25 tisoč kvadratnih metrov in glede na velikost tega območja je tudi to nadomestilo, ki je neke vrste davčna dajatev, precej, precej veliko."

Skupaj z zamudnimi obrestmi znaša okrog 93 tisoč evrov. Stečajni upravitelj je sicer občini priznal celotno terjatev, a se je v stečajni masi nabralo premalo denarja za poplačilo dolga. Podobno se bo najverjetneje zgodilo tudi v primeru stečaja Stavbenika, Kraškega zidarja in Primorja. Nič drugače ni v osebnih stečajih. "Ko pride do terjatev, jih občina vedno skuša najprej izterjati v izvršilnih postopkih. Ko pa se začne stečajni postopek oziroma postopek osebnega stečaja, se izvršilni postopek ustavi, in če ni premoženja, iz katerega bi se oblikovala stečajna masa, do poplačil ne pride."

Višina tokratnega odpisa neizterljivih terjatev je podobna lanski, pred leti, ko je občina upravljala še s stanovanji in poslovnimi prostori, pa je bila nekajkrat višja. S temi nepremičninami od konca leta 2017 upravlja komunalno podjetje, ki skrbi tudi za izterjavo zapadlih obveznosti najemnikov.