Foto: MONG
Foto: MONG

Ministrstvo, kot večinski sofinancer projekta EPK, je namreč želelo imeti svojega predstavnika v svetu zavoda. Ta bo imel odslej osem članov. Mestni svetniki so na zadnji seji potrdili tudi letošnji kadrovski načrt, ki pa prinaša manj zaposlitev od načrtovanih.

Zavod GO!2025 - Evropska prestolnica kulture bo v letošnjem letu dobil tri dodatne zaposlitve, je povedal direktor Gorazd Božič: "Gre za pomočnika direktorja za splošne finančne in pravne zadeve, še za enega strokovnega sodelavca, ki bo pokrival glasbeni resor, ter poslovnega vodjo EPIC-a, bodočega čezmejnega muzeja s pogledom na zgodovino z dveh strani meje, ki naj bi bil v skladišču ob železniški postaji."

Do konca leta bo imel zavod 15 zaposlenih. Po načrtih, sprejetih leta 2020, pa bi jih moral imeti več kot 20. "Žal smo podvrženi dinamiki financiranja, ki je vnesena v dolgoročne načrte razvojnih programov, tako občine kot države. Z vsemi povišanji plačnih razredov in tudi zato, ker so naše zaposlitve za določen čas, smo presegli limit, ki je bil načrtovan v letu 2020. Upam, tudi glede na zadnje pogovore z občino, da bomo skupaj nastopili do vlade in uspeli doseči še kakšne spremembe oziroma dodatna financiranja."

Potrebovali bi še nekaj skrbnikov projektov, knjigovodjo, organizatorja, producenta in koordinatorja. "Te dodatne zaposlitve so nujne, vsaj v drugi polovici leta, sicer bomo prišli v leto 2025 nepripravljeni."

Novogoriški mestni svet se bo sicer s poročilom o dosedanjem delu zavoda GO!2025 predvidoma seznanil na prihodnji seji.