Snovalci parkirne politike na ožjem Goriškem obljubljajo, da bodo tematiko obravnavali na nadaljnjih delavnicah. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Snovalci parkirne politike na ožjem Goriškem obljubljajo, da bodo tematiko obravnavali na nadaljnjih delavnicah. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Na mestni občini se namreč zavedajo, da je to občutljiva tema za vsakega posameznika, zato potrebuje veliko strpnosti in potrpežljivosti. Pri oblikovanju parkirne politike so tako pripravili analizo stanja, k urejanju te dolgoletne problematike pa svoje lahko doda tudi zainteresirana javnost.

Problem je pomanjkanje parkirišč pred bloki v središču mesta, ugotavljata stanovalki Irena in Majda: "Najbolj si želim, da bi uredili parkirna mesta za stanovalce, se pravi, jih zaprli za ostale obiskovalce ali tiste, ki delajo v Novi Gorici in nam zasedajo prostor. Mislim, da bi bilo zanje treba urediti drugo parkirišče in da bi morali imeti stanovalci bloka kartico ali rampo ali kaj drugega, da bi imeli prost dostop do naših bivanjskih prostorov."

Težava je pri davčni upravi, kjer je za več ustanov samo eno parkirno mesto za invalide, dodaja Valter Adamič: "To parkirno mesto je na pol pobarvano, tako da bi bilo treba nekaj narediti tudi glede vzdrževanja parkirnih mest za invalide."

Postavitev zapornic pred bloki bi bila katastrofa, parkirišč v mestu pa primanjkuje samo na določenih mestih ob določenem času, pravi Domen Mozetič z novogoriške mestne občine: "Na primer, največji primanjkljaj se kaže na Cankarjevi ulici v nočnem času, podnevi pa primanjkuje teh mest v centru."

Rešitve so, med njimi tudi bolj učinkovito upravljanje s parkirnimi mesti, trdi Urban Jeriha iz ljubljanskega Inšituta za politike prostora: "Kljub temu, da so res določena območja takšna, kjer je zasedenost več kot stoodstotna, kar pomeni, da ne najdejo vsi svojega parkirnega mesta in zato parkirajo nelegalno in tako naprej."

O ukrepih pa bodo govorili na prihodnjih delavnicah, dodajajo še snovalci parkirne politike na ožjem Goriškem.