Gradíšče je prazgodovinska postojanka ali naselbina, navadno postavljena na vzpetini, utrjena z obrambnim zidom ali jarkom. Najbolj znane so gradili Slovani. Na sliki stolp Gledanica na vrhu Štanjela. Foto: Radio Koper/Gradovi.net
Gradíšče je prazgodovinska postojanka ali naselbina, navadno postavljena na vzpetini, utrjena z obrambnim zidom ali jarkom. Najbolj znane so gradili Slovani. Na sliki stolp Gledanica na vrhu Štanjela. Foto: Radio Koper/Gradovi.net

S podpisom so se med drugim zavezali, da bodo vzpostavili enotno, čezmejno slovensko - hrvaško deželo kaštelirjev, povečali njihovo prepoznavnost in jih vključili v turistično ponudbo. Vodilni partner projekta je občina Komen.

Podpis pisma o nameri je potekal v sklopu INTERREG-ovega čezmejnega projekta Slovenija - Hrvašk, ki bo stal 1,4 milijona evrov in bo trajal 30 mesecev. Vodja projekta .

»Želimo oživiti prazgodovinska gradišča, nekatera stara tudi 2000 let pred Kristusom, tako da bi jim dahnili življenje preko botanike, preko festivalov, novih centrov za arheološko dediščino. Na koncu želimo priti do kvalitetnega kulturnega oziroma arheološkega turizma.«

Direktorica javnega zavoda Komenski Kras Polona Abram pravi, da bodo kulturni oziroma arheološki turizem razvijali počasi. Najprej s povezovanjem vseh, ki se s tem ukvarjajo in združevanjem razpršenih znanj in vedenj o tej temi.

»Zagotovo ne na množičen način in ne tako, da bo dediščina ogrožena oziroma dodatno ranjena, ampak preko interpretativno vodenih ogledov, raznih delavnic, kreativnega turizma, izobraževanj, mogoče v kombinaciji s kulinariko-vinarstvom.«

Strokovni sodelavec zasebnega zavoda Krasen Kras Dejan Vončina že nekaj let bdi nad raziskavami gradišča na Debeli griži pri Volčjem Gradu. Tudi oni so se pridružili projektu.

»Debela griža je zanimiva zato, ker je ena izmed redkih nižinskih gradišč, in kot tako je zelo dobro ohranjeno. Zelo lepi suhi zidovi so prišli do izraza, ko se je počistilo.«

V teh zidovih je vgrajenega več materiala, kot v celem črnokalskem viaduktu.

Sabrina Mulec