Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Podelili so pet srebrnih znakov, kar trije njihovi člani pa so letos prejeli zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. To je bila tudi priložnost za vnovičen poudarek o nujnosti reševanja težav, ki so se nakopičile v zdravstvu.

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki že dolgo čakajo na sprejetje kadrovskih standardov in normativov, s katerimi bi organizacija zdravstvene nege na vseh ravneh lažje potekala. Sprašujejo se, do kod bodo sploh še zmogli, delovni čas postaja vse bolj nedorečen, nadure so postale prej pravilo kot izjema. Doroteja Dobrinja, predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, pravi: "Tudi nadure niso ne vem kako dobro plačane in pravzaprav ne pomenijo nič. Predvsem si želimo, da bi lahko več časa bile doma s svojimi družinami. Če bi se držali kadrovskih normativov, bi se več mladih odločilo za naš poklic. Veliko medicinskih sester odhaja tako v tujino kot na druga delovna mesta, ki so bistveno manj odgovorna in bolje plačana."

Želimo si, da bi nas vključili v vse ravni načrtovanja in odločanja o razvoju zdravstvenega sistema, še izpostavlja Doroteja Dobrinja: "Mi smo najobsežnejša poklicna skupino v zdravstvenem sistemu in čas je, da nas uslišijo."

Uslišani pa so bili predlogi za letošnja najvišja priznanja. Zlati znak Zbornice-Zveze so prejeli Tadeja Bizjak iz ZD Piran, doc.dr. Igor Karnjuš s Fakultete za vede o zdravju in Klara Peternelj iz ZD Sežana. Srebrni znak strokovnega društva pa je prejela Dorjana Cerovac iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Mirjam Fičur iz ZD Izola, Marko Grdina iz ZD Piran, Suzana Matejčič iz Splošne bolnišnice Izola in Marjeta Ugrin iz ZD Koper.