Koprska občinska volilna komisija bo prva odločala o ugovorih kandidatov za župana. Na sliki med preštevanjem glasovnic, ki so prispele po pošti. Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle
Koprska občinska volilna komisija bo prva odločala o ugovorih kandidatov za župana. Na sliki med preštevanjem glasovnic, ki so prispele po pošti. Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle

Seja bo predvidoma zaprta za javnost, udeležili se je bodo lahko predstavniki oz. oba kandidata Boris Popovič in Aleš Bržan. Kakršnakoli odločitev bo sprejeta, volilna zgodba s tem zagotovo še ne bo zaključena.

Člani volilne komisije so se lahko že poglobili v vsebino ugovorov. Boris Popovič trdi, da nekaterim volilcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu ter da so bile nekatere glasovnice izločene kot neveljavne, čeprav naj bi bila volja volilca jasno izražena. Aleš Bržan v ugovoru opozarja na neskladje med zapisniki in volilnimi imeniki.

Tomaž Bele, pred leti eden vodilnih v koprskem nogometnem klubu, Breda Bajec je vrsto let zaposlena na koprski občini, velja za odlično poznavalko delovanja občinskega sveta in volilnih opravil, Marko Vidnjevič je šest let svetovalec koprskega župana, njegova zaposlitev v občini je vezana na zaupanje oz. mandat Popoviča. Komisiji predseduje Miloš Senčur, sicer je predavatelj na novogoriški Fakulteti za državne in evropske študije, po rodu iz Kočevja. Je tudi vodja strokovne službe Združenja mestnih občin, sedež ima v občinski stavbi na Verdijevi ulici.

"Čeprav so bile nekatere glasovnice preštete že šestkrat, nimam nič proti, če se preštejejo še sedmič. Skrbi pa nas, ker je odvetnik gospoda Popoviča že vnaprej povedal, kakšen bo izid tega štetja. Ne vemo, na podlagi česa izraža svoje prepričanje," je tudi na našem radiu povedal Aleš Bržan.

Čeprav so torej vsi člani in tudi nekateri namestniki na nek način povezani s koprsko občino in aktualnim županom, pri njihovem imenovanju pred letom dni nihče od občinskih svetnikov, tudi tistih iz vrst opozicije, ni bil proti. Državna volilna komisija meni, da je bila komisija imenovana v skladu z zakonom ter posebej opozarja, da sama nima pristojnosti nadzora nad njenim delom, saj je komisija neodvisen volilni organ.

“Imamo primer glasovnice brez obkroženega kandidata, vendar je ob Popovičevem imenu nekdo napisal Love you. To je jasno izražena volja, saj je tudi ustavno sodišče v podobnem primeru pred leti odločilo, da ni treba biti strogo formalen, temveč je stvar interpretacije posamezne glasovnice. V še enem primeru nekdo zopet ni obkrožil kandidata, a je na listič zapisal, da bi želel, da je župan tudi v prihodnje Boris Popovič. Tudi tukaj je brez dvoma jasno izražena volja,” je Popovičev pooblaščenec Franci Matoz povedal za Primorske novice.

Služba vlade za lokalno samoupravo je pred leti pripravila mnenje, da imenovanje člana volilne komisije, ki je hkrati zaposlen v občinski upravi, ni v neskladju z zakonom. A tudi dodala, da se lahko pojavi dvom o nepristranskosti v primerih morebitnih pritožb zaradi domnevnih kršitev volilnih opravil na dan glasovanja ali nepravilnosti na voliščih. In ravno to se zdaj dogaja v Kopru, kjer lahko tudi po današnji odločitvi, še naprej pričakujemo uporabo vseh pravnih

Tjaša Škamperle