V nekaterih krajih na Bistriškem, ki vodo dobivajo iz javnega vodovoda, morajo ob vsakem večjem deževju zaradi neustrezne filtracije in pojava motnosti vodo prekuhavati. Foto: Pixabay
V nekaterih krajih na Bistriškem, ki vodo dobivajo iz javnega vodovoda, morajo ob vsakem večjem deževju zaradi neustrezne filtracije in pojava motnosti vodo prekuhavati. Foto: Pixabay

Na Bistriškem deluje sedem lokalnih vodovodov z nadzemnimi zajetji, gre za vasi v dolini med Ilirsko Bistrico in Zabičami, za katere, tudi prostovoljno, skrbijo predstavniki krajevnih skupnosti. Vsi vodovodi so obnovljeni, sem in tja pa prihaja do napak. Letos so tako uporabniki morali prekuhavati vodo zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ob zdravstvenih težavah odgovorne osebe v Zabičah ter v Trpčanah, kjer se je pokvaril dozator klora, kar pa so že odpravili, pojasni skrbnik za HACCP sistem Matjaž Prosen. Poudaril je, da je voda iz omenjenih vodovodov varna za uporabo:"V registru NIJZ o kvaliteti vode imajo ti vodovodi kar visoko ceno, je kup bistveno slabših v Sloveniji. Predvsem pa nekih okužb ni bilo, 4-krat na leto se vzorči, dvakrat znotraj krajevne skupnosti, dvakrat pridejo vzorčit iz NIJZ-ja in enkrat vzorči inšpektor."

Zakaj se prebivalci ne priključijo na javni vodovod? Prosen ocenjuje, da je eden od razlogov precej nižja cena. Kristjan Kreft, član KS Kuteževo, ki upravlja z vodnim z virom Trpčane, pravi, da trenutna ureditev dobro deluje, vaščani tudi priskočijo na pomoč pri vzdrževanju okolice vodnega vira."Po informacijah, ki jih dobim od vaščanov, so zaenkrat s tem zelo zadovoljni. Dokler je vse urejeno, se strinjajo, da ostane tako kot do sedaj."

Več težav imajo odjemalci vode v preostalih krajih na Bistriškem, ki vodo dobivajo iz javnega vodovoda, saj jo morajo ob vsakem večjem deževju zaradi neustrezne filtracije in pojava motnosti prekuhavati. Težavo naj bi odpravila obnova vodarne, ki jo bodo izvedli v sklopu projekta povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom - ta je podprt z evropskimi sredstvi in naj bi bil končan leta 2023.