Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Občine Vipava v letu 2018 ugotovilo nepravilnosti pri sklepanju neposredne pogodbe o dolgoročnem sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici pri obnovi in uporabi vipavskega dvorca Lanthieri, saj da za to ni bilo podlage v javnofinančnih predpisih. Del dvorca pa je oddala v najem kljub nasprotnemu sklepu občinskega sveta. Nepravilnosti so tudi drugje, je dejal župan Goran Kodelja: ʺSubjekt javnega prava ne more skleniti pogodbe za 85 let. Pogodbe so lahko sklenjene za pet let ali nedoločen čas s 6-mesečnim odpovednim rokom.ʺ

Rektor univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik je povedal: ʺMislimo, da so pogodbe legalne in da jih je potrebno spoštovati. Pika.ʺ

Občina pa želi v dvorcu izvajati tudi dejavnosti za krepitev razvoja turizma. Po besedah Kodelje je bila v prijavi na razpis za pridobitev evropskih sredstev za sanacijo dvorca izobraževalna dejavnost le ena od predvidenih vsebin v prenovljenem dvorcu. ʺUniverzo v Novi Gorici vidimo še naprej v Vipavi, da se bo razvijala. Pri tem smo pripravljeni pomagati, je pa treba pravno formalno urediti razmerja.ʺ

Tako Kodelja kot Zavrtanik pravita, da sta že pred postopkom na sodišču podala predloge za rešitev medsebojnih razmerij, a do tega ni prišlo. S sodnico so se danes dogovorili, da jih bodo skušali urediti do prihodnjega naroka. Je dogovor do takrat možen? Zavrtanik odgovarja: ʺNačeloma da.ʺ

Naslednji narok bo 16. decembra.