Foto: Facebook Okolje Piran
Foto: Facebook Okolje Piran

Omejitev pooblastil direktorju podjetja pred iztekom mandata je sicer ustaljena praksa (podobno odločitev je nadzorni svet sprejel tudi pred štirimi leti ob izteku mandata takratnega direktorja Okolja Alena Radojkoviča), ki ji sledimo, pojasnjuje prvi nadzornik podjetja Roman Bažec: " To se nam je zdela dobra praksa, zato ji sledimo tudi v tem mandatu. Trenutnemu direktorju namreč poteče mandat 14. junija 2023, v naslednjih dneh bomo objavili razpis za novega direktorja. V tem obdobju smo podali navodila in smernice obstoječemu direktorju, kaj sme do imenovanja novega direktorja."

Za sklenitev kreditnih in drugih pogodb nad pet tisoč evrov, prav tako pa tudi za zaposlovanje ter izplačila nagrad in dodatkov zaposlenim nad 400 evrov, mora Gašpar Gašpar Mišič tako zaprositi za soglasje nadzornega sveta.

Na januarski seji so nadzorniki potrdili končno poročilo o sanacijskih ukrepih družbe med letoma 2019 in 2023 in sprejeli sklep, da je Okolje v času mandata zdajšnjega direktorja uspešno finančno sanirano. Mišič pred mikrofon sicer ni želel, je pa izpostavil, da prakso omejevanja pooblastil direktorjem družb pred iztekom mandata tudi sam podpira. Ni se pa še odločil, ali se bo znova prijavil na javni razpis za mesto direktorja Okolja.