Foto: Mestna občina Koper
Foto: Mestna občina Koper

Družbo je pred enajstimi leti z aktom ustanovil takratni župan Boris Popovič, podlago za to je imel v sklepu občinskega sveta. Vizija je skrbela za izdajo občinskega glasila in za spletno stran eKoper. V desetih letih se je iz občinske blagajne v multimedijski center stekel milijon evrov in pol. V preteklosti je bilo delovanje družbe pogosto tarča kritik mestne opozicije, kršitve medijske zakonodaje je ugotovil tudi inšpektorat.

V poslovanje in delovanje družbe se je zakopal tudi nadzorni odbor. V poročilu med drugim ugotavlja zlorabo časopisa za volilno kampanjo nekdanjega župana, našteva dolgove do Pošte Slovenije in razkrije izvensodno poravnavo ter plačilo 7500 evrov nekdanjemu kriminalistu zaradi spornega plakatiranja. Taka družba nima smisla, meni predsednik nadzornega odbora Jadran Bajc: "Ne da se slediti toku javnega denarja. Taki družbi mora občinska oblast dati vsebino, s ciljem zagotavljanja javnega interesa, ali ugotoviti, da je nepotrebna in jo ukiniti."

Direktor Vizije Aleksander Pahor nam je dejal, da je v zadnjem letu sicer uspel zmanjšati dolgove, povečati prihodke od oglaševanja, v časopisu so uvedli tudi delno dvojezičnost. V kabinetu župana so se odločili za zaprtje družbe, njene naloge – izdajanje tiskanega in spletnega časopisa – bo prevzel kabinet. Občinski svet bo o likvidaciji odločal danes.