Foto: Zajem zaslona TV Slovenija
Foto: Zajem zaslona TV Slovenija

Po neurjih decembra lani so se pokazale tri kritične točke v koprski občini: udor na cesti Šmarje-Pomjan, cesta skozi dolino Dragonje in plaz na Markovcu. Sanacija bo občino skupaj stala milijon evrov in pol, večino bo prispevala občina iz rezerv. Igor Rakar: "Manjše intervencije so bile že izvedene, kmalu se začne sanacija ceste na Pomjan, ureditev plazu na Markovcu in sanacija skalnega podora in zaščita ceste Župančiči-Dilci."

Na Markovcu so bile po sprožitvi plaz izdelane geomehanske raziskave: "Sanacija predvideva utrditev brežine, postavitev sidrnega sistema mrež, zasaditev grmovnic in dreves, ureditev odvodnjavanja," še pojasnjuje naš sogovornik. Dela naj bi začeli v drugi polovici letošnjega leta.