Foto: Univerza na Primorskem
Foto: Univerza na Primorskem

Nosilni ustanovi koprske Unesco katedre sodelujeta že vrsto let. S skupnimi projekti se zavzemata za preseganje umetne delitve med naravno in kulturno dediščino. Za trajnostno upravljanje dediščine je namreč potreben celosten pristop s prepletom znanj z različnih področij, izpostavlja vodja katedre in dekanja FHŠ Irena Lazar. "Gre za širjenje znanja in vedenja o varovanju, upravljanju dediščine, vedenja o, recimo, medkulturnosti tega prostora, o tradicionalnih obrteh, ki izginjajo."

Unesco katedra bi lahko v prihodnosti prinesla nove študijske programe. Že zdaj pa študentom ponuja kakovostno nadgradnjo na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjav. Medtem ko bo FHŠ uradna izobraževalna ustanova katedre, bo Park Škocjanske jame središče neformalnega izobraževanja. Direktor Stojan Ščuka: "Kot upravljavci težimo k trajnostnemu upravljanju in če bo tukaj še stroka s svojimi raziskovanji pripomogla, mislim, da na koncu zmagamo."

Namen katedre je izobraževati, raziskovati in spodbujati celostne pristope za trajnostno upravljanje dediščine. Foto: Radio Koper
Namen katedre je izobraževati, raziskovati in spodbujati celostne pristope za trajnostno upravljanje dediščine. Foto: Radio Koper

Z referenco Unesco katedre bo Univerza na Primorskem pospešila povezave z vrhunskimi univerzami in raziskovalnimi skupinami po Evropi. A ne le to, pravi rektorica Klavdija Kutnar. "Unesco katedre so na nek način konzorciji za prijavo evropskih raziskovalnih projektov. Unesco katedro smo omenili že pri prijavi na Teaming razpis številka 3, na katerega smo dali InnoRenew Beyond prijavo za novih 30 milijonov evrov."

Od skupnih 850 Unesco kateder po svetu, imamo v Sloveniji zdaj štiri. Gašper Hrastelj, Slovenska nacionalna komisija za Unesco: "To ne pomeni, da dobiš ti denar, ampak zdaj šele se začne delo. Ta program bo moral v tem obdobju delovati in se izkazati." V tem primeru bodo zdajšnjo štiriletno pogodbo z Unescom lahko podaljšali.

Kot prvo željo za študij si je dodiplomske študijske programe UP izbralo 1.327 kandidatk in kandidatov. Foto: arhiv Radia Koper Foto: Radio Koper
Kot prvo željo za študij si je dodiplomske študijske programe UP izbralo 1.327 kandidatk in kandidatov. Foto: arhiv Radia Koper Foto: Radio Koper