Pri županovanju Danila Markočiča je KPK sicer enkrat že ugotovil kršitev integritete, enkrat pa korupcijska tveganja. Foto: MMC RTV SLO
Pri županovanju Danila Markočiča je KPK sicer enkrat že ugotovil kršitev integritete, enkrat pa korupcijska tveganja. Foto: MMC RTV SLO

Komisija za preprečevanje korupcije je postopek glede domnevnih nepravilnosti pri oddaji nepremičnin v zakup uvedla na podlagi prijave, ta pa se je nanašala na območje pod Belvederjem, za katerega jer občina objavila dve nameri o sklenitvi neposrednih pogodb, ni pa opravila pogovorov s ponudniki oziroma strankami, kot so določali razpisni pogoji.

Danilo Markočič je po ugotovitvah komisije kršil integriteto, s tem ko je z dodatnimi določili privilegiral točno določen sklop ponudnikov in omogočil neenakopravno obravnavo vseh udeležencev v postopku, poleg tega pa ni omogočil oziroma izvedel pogajanj med ponudniki o ceni. Občina tudi ni pripravila nobenih zabeležk oziroma zapisnikov o prejetih ponudbah, ravnanjih, vodenju postopkov in pripravi odločitev. To pomeni, da ni upoštevala kriterijev transparentnosti, sledljivosti, preglednosti in preverljivosti dejstev, okoliščin, postopanj in sprejemanj odločitev v konkretnem postopku. Ker bi takšno ravnanje v praksi lahko omogočilo zlorabo objektivnega in nepristranskega ravnanja udeleženih oseb, je komisija občini izdala priporočila za ustreznejše upravljanje zaznanih tveganj.

Markočič odgovarja, da je občina pridobila pravno mnenje, da je posel vodil pristojni urad in da je takratni zakupnik, ki je imel z dodatnim določilom prednost pri izbiri, tako ali tako ponudil največ. Zato je bivši župan prepričan, da je občina ravnala gospodarno. Dodaja še, da ugotovitve KPK spoštuje.