Foto: Radio Koper/Neva Zajc
Foto: Radio Koper/Neva Zajc

Komisija za preprečevanje korupcije je po razkritju, da je občina Aleksandri Pivec in drugim osebam plačala nočitve v hotelu, želela vso korespondenco, dokumente za rezervacijo, fotokopije izdanih računov in dokazil o plačilu, z vsemi poimenskimi specifikacijami postavk. Glede urejanja rezervacije in nočitev za Pivčevo in njene družinske člane ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in ki bi torej v tem smislu predstavljalo kršitev integritete, zato, pravijo na KPK, so postopek v tem delu ustavili.

A komisija pravi še, da ji je bilo v postopku obravnave posredovano pojasnilo občine, ki se ni ujemalo z dejstvi oziroma resničnim stanjem. Zato je Danilo Markočič odgovoren, da je ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo. Kaj konkretno so jim z občine sporočili, na KPK-ju ne želijo pojasniti, odločbo smo zahtevali v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Izolski župan meni, da so del odgovora, ki so jim ga posredovali poleti, vzeli iz konteksta.

A ko mu je KPK ugotovitve posredoval v izjasnitev, te Markočič ni podal. Na odločitev, da je v delu očitkov kršil Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, se ne namerava pritožiti in zanj je, pravi, zgodba zaključena. Nasprotno je Aleksandra Pivec napovedala upravni spor glede obremenjujočih ugotovitev protikorupcijske komisije, po mnenju te je kršila prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril.