Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Drevi bodo v Oseku slovesno odprli in predali namenu Dom krajanov, na katerega so čakali več desetletij. Novogradnja, ki jo je financirala Mestna občina Nova Gorica, je stala 430 tisoč evrov, omogoča pa delovanje krajevne skupnosti in številnih društev.

Dom krajanov je zasnovan kot družbeno središče podeželske skupnosti. V objektu je večnamenska dvorana za različne prireditve, sejna soba za potrebe krajevne skupnosti, društev in drugih skupin ter vsi potrebni spremljevalni prostori. Njegova arhitekturna podoba je usklajena s podeželsko gradnjo. Doslej v krajevni skupnosti Osek - Vitovlje niso imeli primernih prostorov za delovanje, pove predsednik Dominik Ličen: "Taka dvorana, kot jo imamo sedaj, je fenomen za našo krajevno skupnost. Dvorana je namenjena predvsem druženju, kulturnim dogodkom, raznim proslavam in zbiranju krajanov."

Pridobitve so posebno veseli starejši krajani, ki so ustrezne prostore čakali več deset let, pravi gospa Fani: "Končno smo dobili dvorano, da se bo lahko tudi na vasi kaj dogajalo."

Svoj prostor za igro pa so dobili tudi najmlajši, saj so ob objektu že postavili igrala. Zgradili pa so tudi urejeno parkirišče z 22 parkirnimi prostori. Sicer pa je objekt prostorsko umeščen tako, da bodo v prihodnje dograjevali še športne površine, in sicer sta predvidena igrišče za igre z žogo in balinišče.