Ljudska univerza (LU) Koper letos obeležuje 60 let delovanja. Foto: Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza (LU) Koper letos obeležuje 60 let delovanja. Foto: Ljudska univerza Koper

Dejavnost ljudskih univerz skozi desetletja nikoli ni bila nekaj samoumevnega, v primerjavi z rednimi šolami, ki so imele zagotovljeno redno financiranje. Danes je uspešno konkuriranje na trgu še pomembnejše, je izpostavila direktorica Ljudske univerze Koper Kristina Udovič Kocjančič: "Programi so vezani na projektne aktivnosti. To pomeni, da bodo ti projekti čez dve leti ugasnili. Potem pa je odvisno od dogovora na višjih nivojih, kdaj bodo sredstva znova na voljo. Tu manjka kontinuiteta."

So pa v praznovanje šestdesetletnega obdobja vstopili z dobro novico. Svetovanje za karierni razvoj, ki je za uporabnike brezplačno, letos prvič redno financira država. Koprska ljudska univerza v sodelovanju z različnimi ustanovami omogoča odraslim, da, poleg različnih tečajev in krajših programov, dokončajo redno, dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje. Možnosti je veliko in svetovalci so dobro usposobljeni: "Da se jim pokaže najbolj optimalna pot za konkretizacijo njihovega znanja, da je to tudi certificirano in zabeleženo."

Vpis v srednješolski program je možen skozi celo šolsko leto oziroma do zapolnitve prostih mest. Šolnino lahko poravnajo v obrokih. Za dodiplomski in podiplomski študij je na voljo po šest različnih programov, ki se vsi izvajajo prek spleta. Odzivi občanov so izredni, še posebej za tuje jezike, kjer se mesta v nekaj urah po objavi na spletu že zapolnijo.

Visok jubilej nameravajo obeleževati celo leto, osrednjo prireditev pa načrtujejo 25. decembra, ko je uradni rojstni dan univerze. V teku pa je že iskanje rojenih na tisti dan pred 60 leti, ki jih - če bodo želeli - nameravajo še posebej obdariti.

Vesna Potočar Godnič