Mara Ambrožič Verderber. Foto: Radio Koper/Lea Širok
Mara Ambrožič Verderber. Foto: Radio Koper/Lea Širok

Novoimenovana direktorica Mara Ambrožič Verderber po glasovanju ni skrivala zadovoljstva zaradi trdne podpore občinskega sveta. K tej je nedvomno prispevalo njeno uspešno desetmesečno delo na mestu vršilke dolžnosti. Opazili so ga tako občani kot domača in mednarodna strokovna javnost, ki sta ji prav tako izrekli podporo. Sama poudarja, da bo zdaj v Obalnih galerijah zapihal nov veter.

"Trudili se bomo, da bo veter zmeren, da bo vseeno temperamenten in da bomo vzdrževali to dinamiko, to pozitivno, konstruktivno vzdušje tudi v dialogu z zaposlenimi, s katerimi bomo krojili novo obdobje za Obalne galerije Piran."

Med razpravo sta ji SD in del GZOP očitala, da nima zaupanja sodelavcev. Dokaz naj bi bila anonimna pisma zaposlenih, naslovljena na svetnike. Meira Hot, SD: "Mislimo, da je to mnenje, zaradi tega, ker očitno vlada določen strah v tej ustanovi v tem trenutku, vseeno pomembno."

Ambrožič Verderberjeva na anonimne očitke ni želela odgovarjati. A je bil po mnenju svetnikov sporen že sam postopek imenovanja. Župan je bil namreč ustno obveščen o negativnem mnenju sveta zavoda. Kljub temu je v sejnih gradivih zapisano, da se, sicer neobvezujoče mnenje, šteje kot pozitivno. Zakaj, pojasnjuje Ana Fakin z občinske uprave: "Šteje se, da je pozitivno, v kolikor ustanovitelj ne prejme pisnega mnenja v roku 30 dni, kot veleva Zakon o uresničevanju javnega interesa in Odlok o ustanovitvi Obalnih galerij. In to mnenje smo mi prejeli po tem roku 30 dni."

Svetnik Liste naš kraj in podžupan Robert Fakin izpostavlja, da bo kot direktorica zdaj lažje uresničila svojo vizijo, po kateri bodo Obalne galerije znova referenčna točka sodobne umetnosti doma in po svetu. "In zagotovo bo prekinila raznorazne zdrahe, da ne rečem drugače, ki so se dogajale v zadnjem času, katerim ste bili tudi danes priča."

Fakin obenem izraža zadovoljstvo, da občinski svet ni podprl pobud za podaljšanje funkcije vršilke dolžnosti, temveč so, kot pravi, izbrali edino kompetentno osebo za vodenje tako kompleksne ustanove kot so Obalne galerije.