Foto: Osebni arhiv/Gregor Božič
Foto: Osebni arhiv/Gregor Božič

Razmere z boleznimi in škodljivci v kmetijstvu sicer niso kritične, obenem pa tudi ne najboljše, pove specialistka za varstvo rastlin, Mojca Rot: ʺKar se glavnih bolezni tiče, lahko rečemo, da so nekako pod kontrolo, če govorimo o vinogradništvu – peronospori in oidiju. Kar pa se tiče škodljivcev, lahko rečemo, da so zelo aktivni.ʺ

Poseben problem predstavlja marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta že kar stalnica. ʺPopulacija je velika, zima je bila mila, dobro je prezimila. Sadja je malo in zato se je nekako skoncentrirala na tistih sadnih vrstah, ki so preživele pozebo. Pojav pa je tudi v vinogradih letos, kar nas preseneča. Tudi v oljčnikih, tako da izgleda, da bo škoda letos kar velika zaradi marmorirane smrdljivke.ʺ

V zadnjem času pa se je razmahnila tudi orehova muha, ki je največji orehov škodljivec in povzroči precej škode. ʺŠkoda pri orehovi muhi je ta, da se ličinke muhe prehranjujejo z zeleno luščino, zaradi česar ta ostane prilepljena na lupino oreha in je tudi tržna vrednost takih orehov zmanjšana. Lahko pride tudi do odpadanja orehov in zato je potrebno ukrepati, tretirati pravočasno, da se to škodo zmanjša.ʺ

Strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno stalno spremljati pojav škodljivcev in opraviti potrebna škropljenja.