Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Ankarančani so predstavitev dela občine pozorno spremljali, nekatere rešitve nagradili tudi s ploskanjem: "Sem čutila potrebo, da se javno zahvalim občini, da smo v Tomažičevi in Mahničevi ulici po 35 letih dočakali, da se je odstranila gostilna."

Bili pa so tudi kritični. Na župana so naslovili konkretne pobude: "Kanalizacija. Tudi zdaj, ko ste predstavljali, kaj se načrtuje, je nihče ni omenil." // "Veliko novega in ambicioznega smo spoznali. Zdaj pa k temnejši strani našega kraja. To je Luka, tu mislim na prah, ropot, svetlobo. Pritiski in nezadovoljstvo so. Zato je na našem koncu nastala iniciativna skupina." // "Si želim, da je eden izmed tistih 60 ali 40 projektov, ki čakajo na evropska sredstva, tudi projekt samooskrbe z elektriko v Ankaranu."

Župan Gregor Strmčnik je s svojimi sodelavci na vse pripombe odgovoril in pojasnil, civilni iniciativi zatrdil, da je skrb za ohranjanje zdravega okolja tudi v občini prioriteta. Občani so srečanje pozdravili, vendar: "Je bilo seznanjanje predolgo, polno samohvale in brez dejanskih rokov, kdaj se bo kaj naredilo." // "Smo mislili, da bodo bolj strukturirano izpostavili določene stvari. Je malo predvolilni govor. Za politiko je to normalno. Za občane je tisti minimum, da gremo naprej, želimo si malo več."

Direktor občinske uprave Iztok Mermolja je pojasnil, da pred sprejetjem proračuna občanom predstavijo ključne vsebine, ki so v teku, česar zaradi korona virusa v preteklih dveh letih niso storili. Delo in projekti, pravi, gredo naprej: "Trenutno izvajamo take aktivnosti, kjer ni potrebno nekih upravnih dovoljenj pridobiti, ker je to proces, ki traja. Nekaj gradbenih dovoljenj smo pridobili. Gre za območje pokopališča. Parkirišče na Bevkovi, še nekaj projektov povezanih s cestno infrastrukturo. In to bo šlo v izvedbo."

Odprli bodo tudi Dnevni center za starejše in glasbene delavnice. Pretežno je urejeno tudi območje Svete Katarine, v zaključni fazi so obnova sanitarij, balinišče, gostinska ponudba in ureditev prostora za družbene dejavnosti.