Foto: Zajem zaslona/Društvo MSBZT Nova Gorica
Foto: Zajem zaslona/Društvo MSBZT Nova Gorica

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov združuje člane iz celotne severnoprimorske regije. Trenutno jih ima 744 in se uvršča med večja društva. Predsednica Metka Plesničar pojasnjuje, da so iz različnih okolij. "Iz bolnišnic, zdravstvenih domov, socialno-varstvenih zavodov, tudi iz zdravstvene šole, fakultete, pa zasebniki. Vsi, ki so pač v našem poklicu."

O glavnih ciljih delovanja pa Plesničarjeva pove: "Prvi cilj je strokovno povezovanje, predaja znanj, organizacija srečanj in delavnic. Kolegice iz različnih delovnih organizacij se srečujemo, si izmenjujejo izkušnje, si svetujemo, povezujemo teorijo s prakso, s čimer krepimo pripadnost poklicu."

Medicinskih sester vse bolj primanjkuje, številne zapuščajo svoja delovna mesta, predvsem zaradi neurejenih razmer in težkih pogojev dela. Zato društvo skuša delovati tudi na tem področju. "Promocija poklica kot takega, da je to res lep poklic, poslanstvo. Poklic, ki ti lahko dnevno da tiste prave stvari, ki so v življenju pomembne. Medicinska sestra se ima priložnost dotakniti življenja dnevno, oziroma se življenje dotakne nje. Kot prvo je tisto, kar ti poklic kot človeku da."

Polstoletno aktivno delovanje bo društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov slovesno obeležilo jutri. Ob tema pa medicinski sestri Radi Skočir podelilo častno članstvo za njeno dolgoletno prizadevno in nesebično delo.