Predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić in predsednik uprave Dimitrij Zadel ob prevzemu dolžnosti. Foto: BoBo
Predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić in predsednik uprave Dimitrij Zadel ob prevzemu dolžnosti. Foto: BoBo

Uprava Luke Koper nadzornikom tudi na današnji seji ni predstavila končnega predloga akcijskega načrta, kako rešiti vprašanje zaposlenih delavcev izvajalcev pristaniških storitev. Za to si je vzela še mesec dni časa. Nadzorniki so potrdili letno poročilo o poslovanju v lanskem letu. Dobiček je nižji zaradi rezervacij.

Uprava Luke je nadzornike lahko le seznanila z dejavnostmi za pripravo akcijskega načrta in strategije glede delavcev IPS-ov. Nobenih odločitev, le preložitev. Predsednik nadzornega sveta je pripomnil: "Smo pa zavezali upravo, da na naslednji seji, to je do 25. maja, vse te aktivnosti, h katerim smo jo zavezali že s sklepi prejšnje seje nadzornega sveta, zaključi. Tako da upamo in pričakujemo, da se bomo o vsem tem lahko pogovorili zelo hitro po praznikih."

Kje se je torej zalomilo, da uprava ne uspe pripraviti rešitve? Zunanje inštitucije, ki predlog pregledujejo, s preveritvijo zamujajo. Glavna delovna inšpektorica je model t. i. treh stebrov označila za zakonit. Predsednik uprave Dimitrij Zadel: "Pravno formalno, po mojih izkušnjah, to ni tak problem. Problem je izvedba. Operativni koraki za izvedbo tega v praksi – to je malo bolj komplicirano."

Sindikat žerjavistov je opozoril, da Luka na razpisana delovna mesta ne vabi delavcev IPS-ov, ki so usposobljeni in so že večkrat vložili prošnjo za zaposlitev, ampak neizkušen kader. Na to so v tem tednu na shodu opozorili tudi nekateri delavci.

Zadel to zanika: "Današnje zaposlovanje ni reševanje IPS problematike. Če lahko povem statistiko, 60 odstotkov novih zaposlitev je s strani OPS delavcev."

Ker so nekateri prek sindikatov napovedali tožbe za zaposlitev, bo prikazani dobiček nekdanje Matićeve uprave nižji od načrtovanega. Rezervacij naj bi bilo za okoli 15 milijonov evrov, in ne le zaradi tožb delavcev IPS-ov.

Prispevek Tjaše Škamperle: