Foto: Fundacija Poti miru
Foto: Fundacija Poti miru

Zato so se v lokalni skupnosti pridružili projektu LAS na temo dediščine prve svetovne vojne ter ob pomoči ustanov, društev in posameznikov oblikovali muzej sanitete. Odprli so ga v stari vežici ob pokopališču v Renčah, za njegovo ureditev pa so poskrbeli trije avtorji.

Saniteta je bila za Renče in okoliške kraje v neposredni bližini fronte med prvo svetovno vojno zelo značilna, ugotavljajo oblikovalci muzejske postavitve. Tadej Koren iz fundacije Pot miru v Posočju: "In prav zaradi tega je bilo tu vzpostavljenih veliko bolnišnic, sanitetnih enot in posledično imamo danes veliko vojaških pokopališč."

Tri so v neposredni bližini, gradivo za renški muzej sanitete pa so zbirali med zbiratelji in na sejmih, dodaja Simon Kovačič iz društva Soška fronta: "Dogajanje je predstavljeno na petih panojih, zraven smo postavili dve vitrini s predmeti in lutko avstroogrske bolničarke."

To je po besedah župana občine Renče - Vogrsko Tarika Žigona zelo pomemben projekt: "Ta predstavlja opomnik krajanom, ki živijo v naši občini, in mlajši generaciji. Hkrati je prvi korak k razvoju, bi lahko rekli, zgodovinskega turizma na tem območju."

"Zgledujemo se po dobri praksi, ki jo imajo v Posočju in želimo tudi mi izkoristiti sicer tragično vojno, predvsem zato, da bi lahko turistom ponudili kaj več od tega, kar smo imeli do zdaj," poudarja direktor razvojne agencije severne Primorske, Črtomir Špacapan. Ob hribu Sabotin je možnosti in idej v Vipavski dolini in na Krasu veliko, ugotavljajo še oblikovalci tovrstne turistične ponudbe.

Valter Pregelj