HPV je najpogostejša spolna prenosljiva bolezen, s katero se sicer enako pogosto okužijo dečki in deklice. Medtem ko je pri deklicah naravna imunost 80-odstotna, je pri dečkih le 30-odstotna, zato stroka priporoča cepljenje. Foto: BoBo
HPV je najpogostejša spolna prenosljiva bolezen, s katero se sicer enako pogosto okužijo dečki in deklice. Medtem ko je pri deklicah naravna imunost 80-odstotna, je pri dečkih le 30-odstotna, zato stroka priporoča cepljenje. Foto: BoBo

Od okužbe s humanim papiloma virusom (HPV) do razvoja predrakavih in rakavih sprememb poteče navadno več let, razlaga vodja raziskave, upokojena pediatrinja Lilijana Besednjak Kocijančič: "Pri ženskah je rak materničnega vratu, pri moških pa rak zadnjika, penisa, grla in žrela."

Največji pomislek, ki so ga navedli starši dečkov na Goriškem, je bil, da je cepljenje v šestem razredu OŠ prezgodaj. "Moramo vedeti, da bi prenos cepljenja na obdobje od 15 do 17 let zaobšlo tiste mladostnike, ki so spolno aktivni že pred to starostjo. Odstotek teh je kar visok. 13 odstotkov deklic in dečkov je spolno aktivnih že pred to starostjo. Poleg tega je cepivo učinkovitejše v zgodnejšem obdobju."

Podatki iz tujine kažejo, da se po cepljenju bistveno zmanjša odstotek deklet in dečkov, ki zbolevajo za rakom. "Podatek iz Avstralije, kjer so začeli cepiti dečke že leta 2013, kažejo na to, da se je odstotek rakavih bolezni znižal kar za 90 odstotkov," pojasnjuje Besednjak Kocijančič.

Raziskava je pokazala, da je naklonjenost staršev za cepljenje tako pri dečkih kot deklicah približno enaka. "Kar pa ni razveseljujoč podatke, saj Goriška regija spada med najslabše precepljene regije, kar zadeva deklice. Raziskava je pokazala še, da je pripravljenost in ozaveščenost staršev višja v tistih šolah, ki so v občinskih središčih. Zdravstveni delavci so še vedno najpomembnejši vir za starše in ti jim zaupajo."

Raziskava o odnosu staršev dečkov šestih razredov do cepljenja proti HPV-ju je potekala v okviru projekta Premik k zdravju, ki ga je usmerjalo Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško.