Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V medobčinskem Društvu prijateljev mladine za Goriško so pobudo ministrstvu in vladi podkrepili z raziskavo in strokovnimi utemeljitvami, narejenimi v okviru projekta PREMIK, ki ga je sofinanciralo ministrstvo za zdravje. Društvo predlaga, da bi center deloval v Čepovanu.

Pobuda za ustanovitev strokovnega centra za otroke s čustveno in duševno motnjo je nastala že pred časom in na podlagi konkretnega primera, razlaga predsednica društva Iva Devetak. "Pobuda je zrasla iz zgodbe sedem- oz. osemletnega dečka, ki je bil odvzet iz matične družine. Morda so bili razlogi v dobro njemu, pa vendarle se ta deček še vedno vozi v Veržej. Torej iz našega konca in čez celo Slovenijo v Veržej in to dvakrat na teden."

V goriški statistični regiji je bilo v šestih letih v različne zavode nameščenih 57 otrok, ki so jih odvzeli matični družini. Več kot zgovoren podatek, da bi takšen center moral delovati v Goriški regiji, je prepričana Devetak: "Cilj centra in tudi cilj nove zakonodaje, ki je upoštevala že številne pobude civilnega sektorja, je, da ima v centru možnost celostne obravnave tudi družina in ne samo otrok. Celostno se lahko obravnava otroka, ko je družina blizu. Če je starš v Novi Gorici in je otrok v Veržeju, je nemogoče."

Devetakova meni, da bi bili v počitniški hiši Čepovanka, ki jo v Čepovanu upravlja MC Nova Gorica, idealni pogoji za delovanje centra. "Mladinski dom v Čepovanu leži na sredini naše regije. Je dostopen z idrijske in tolminske strani preko Mosta na Soči; z ajdovske in goriške čez Trnovsko-Banjško planoto," doda sogovonica.

V medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško pričakujejo od vlade oziroma resornega ministrstva, da bosta že prihodnje leto začela s postopki za ustanovitev centra ali da bi ta postal enota strokovnega centra za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v Planini.