Foto: ZRS Koper
Foto: ZRS Koper

Petnajstletni pogovori, dokazovanje, da oljčne tropine ne morejo biti le odpadek, saj že čez mejo ni tako, so pripeljali do tega, da je uredba pripravljena, je zadovoljna Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper: "Zdaj so na vrsti oljkarji in oljarji, da začnejo uredbo izpolnjevati in uporabljati smotrno." In kaj bodo lahko uporabljali? "Vlažne, mokre ali suhe oljčne tropine ter rastlinsko vodo. Uredba določa tudi omejitve in prepovedi, tudi način prevoza tropin ... Ni jih dovoljeno uporabljati celo leto. Način uporabe je kar zahteven in kliče po tem, da ga v javnosti bolje razložimo. Dogovarjamo se, da bi z ministrstvom uredbo predstavili na Hlajevih dnevih konec marca," dodaja naša sogovornica.

Uredba določa, da morajo oljarne spremljati polnjenje in praznjenje skladišča. Podatke o oddaji, prejemu in uporabi oljčnih tropin pa morajo voditi vsi zavezanci.