Foto: Facebook
Foto: Facebook

Sodelujoči na sestanku so določili protipožarne poseke gozda, dorekli so načrt rekonstrukcije vodovodov. Za občino Komen je najpomembnejše, da se obnovi vodovod iz vodarne v Selah na Krasu do Brestovice in Klaričev. Načrtujejo tudi ureditev akumulacijskega kala, iz katerega bi gasilci na obeh straneh meje lahko črpali požarno vodo, dodatna odjemna mesta z več hidranti vzdolž vodovodnega omrežja, je na kratko predstavil komenski župan Erik Modic:
"Smo se dogovorili, da gremo v takojšnji posek dreves na območju črpališča v Klaričih in tudi v 30-metrskem varnostnem pasu. To bi se izvedlo še letos, najpozneje do jeseni, da zavarujemo ključno črpališče za Kras, Brkine in zdaj tudi za slovensko Istro."

Do polovice avgusta bodo vsi sodelujoči seznam dopolnjevali. Ta dokument naj bi bil tudi podlaga za interventni zakon, ki ga je vlada ob obisku požarov na Krasu obljubila.