Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković
Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković

Na Osnovni šoli Pećine na Reki učencem že več kot deset let omogočajo učenje slovenskega jezika kot izbirnega predmeta, torej po modelu c. Med njimi je tudi Ivan, ki se je že ob začetku novega šolskega leta naučil nekaj novih besed: "Star sem osem let. Naučil sem se: kopanje, brisača, senčnik."

Slovenščino se uči tretjina vseh učencev na šoli, pove ravnateljica Jasna Vukonić - Žunič: "Zanimanje je zelo veliko. Zelo uspešno peljemo ta program, ki se je nato razširil tudi na ostale šole v okolici Reke."

Učiteljica Andrea Šlosar poučuje slovenski jezik in kulturo na treh osnovnih šolah. Na šoli Matulji ima letos za skoraj en razred učencev več. Med razlogi za učenje jezika so predvsem slovenske korenine: "... da starši prepoznajo to kot možnost za nadaljnji študij ali da bi začeli srednjo šolo v Sloveniji, da vidijo eno možnost več. Nekateri se vpisujejo, ker se jim zdi pouk zanimiv."

Nova pridobitev v šolskem letu bo predvidoma od oktobra pouk slovenščine na reški gimnaziji, pravi predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev, Barbara Riman. Ob tem pa opozarja na težave s pedagoškim kadrom: "V osnovnih šolah še tolerirajo osnovne govorce, v srednji šoli pa mora biti profesor jezikov. Drugi problem je dejstvo, da se morajo šole vsakih pet do šest mesecev učitelji znova prijavljati na razpise šole in s tem izgubljajo številne pravice. To bi morali sedaj urediti v dogovoru s hrvaškim in slovenskim ministrstvom, da bi kader imeli kontinuirano."

Da bi k učenju slovenščine pritegnili mlajše generacije, bodo v prihodnje poskrbeli s projektom Muce copatarice v nekaterih vrtcih in šolah.