Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Precejšen del prebivalcev Orehka izgradnji kampusa nasprotuje. Opozarjajo na bližino edinega rezervnega vodnega vira za Postojno in neustrezno infrastrukturo. Poleg tega jih skrbi, da bodo turški delavci bivali v človeku nevrednih razmerah. Zaradi nestrinjanja z graditvijo začasnega naselja je sejo v njihovem imenu spremljal Damjan Simon: "Delavci, ki naj bi garali 12 ur sedem dni v tednu, si, najmanj kar je, zaslužijo primerno spanje in prehrano."

Župan Igor Marentič je prepričan, da je Simon prišel na sejo provocirati. "Ves čas je skakal v besedo, žalil, zmerjal, nagovarjal in se sprehajal po dvorani. Po večkratnem opozorilu, naj se umiri, sem ga pozval, naj zapusti dvorano. In ker tega ni storil, smo poklicali policijo, ki ga je skušala odstraniti." A za to ni imela ustrezne pravne podlage.

Dokument so kasneje svetniki podprli. Marentiča pa čudi, da je bila policija neuspešna. "To pomeni, da kdorkoli lahko pride kamorkoli, bodisi na sodišče bodisi v parlament, sedi, govori, kriči, se sprehaja in ne obstaja nikakršen vzvod, da se takega človeka odstrani."

Simon odgovarja: "Dogajanje je pričakovano nadaljevanje dezinformiranja in izključevanja javnosti iz projekta delovnega taborišča. Stopnjuje se s pritiski, grožnjami in poskusi fizično odstraniti javnost, če ne gre drugače, pa s policijo in javnim poniževanjem ter grožnjami."

Zato pa je občina, tako Simon, projekt dovolila pojasnjevati predstavniku kapitala. Da je elaborat pomanjkljiv in neustrezen, je sicer te dni opozorila okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je sporočila, da v njem manjka vrsta ključnih podatkov, brez katerih se takega dokumenta ne sme sprejeti.