Foto: Občina Tolmin
Foto: Občina Tolmin

Tolminski svetniki so na zadnji seji soglasno potrdili občinski podrobni prostorski načrt za območje stanovanjske zazidave v naselju Žabče. Gre za dober hektar veliko območje, kjer je predvidenih 15 zazidljivih parcel, od tega 12 novih v velikosti 500 do 700 kvadratnih metrov z dostopnimi potmi in komunalno ureditvijo.

Kot je pojasnil župan Alen Červ, je naslednji korak parcelacija, prodaja pa je brez nepredvidenih zapletov mogoča še pred poletjem prihodnje leto. Glede načina prodaje Červ pojasnjuje: "Zakon o stvarno pravnem premoženju države in samoupravnih skupnostih je relativno rigiden, kar se tiče načinov, kako lahko premoženje, ki je vrednejše od 20 tisoč evrov, prodajamo. Daje nam na izbiro dražbo ali zbiranje ponudb. Verjetno se bomo poslužili zbiranja ponudb in pri tem poleg same ponujene cene upoštevali tudi druge kriterije, s čimer bomo res poskušali favorizirati mlade, mlade družine, domačine, da bodo do parcel prišli tisti, ki potrebujejo dom, ne pa špekulativno naložbo."

Tolminski svetniki so potrdili tudi spremembe in dopolnitve Načrta razvojnih programov za obdobje do leta 2026 in tako omogočili urejanje desetih gradbenih parcel na Šentviški gori. "Tam je OPPN že sprejet. Zgradili bomo še obvozno cesto in komunalno opremljanje bi se lahko začelo takoj po novem letu," je pojasnil Červ in dodal, da bi tudi te parcele lahko šle v prodajo še pred prihodnjim poletjem.