Foto: Radio Koper/Google View
Foto: Radio Koper/Google View

Rešitev je bila že skoraj na obzorju, vendar se vse občine ustanoviteljice z njo niso strinjale, zato iščejo novo. Župan občine Sežana, David Škabar: "Nazadnje – in možno je, da se bo ta rešitev uresničila – smo si ogledali nekdanje prostore uprave sežanske bolnišnice na Cankarjevi ulici. Tam je 1800 kvadratnih metrov praznih prostorov v treh etažah. Pogovarjam se z ministrom o zamenjavi teh prostorov in tudi, kako bi se prijavili na razpis."

Tega bo ministrstvo namenilo primarni zdravstveni dejavnosti. To bi zadržali v zdravstvenem domu, nekaj ambulant in ostalih služb pa bi preselili na novo lokacijo. Direktorica Zdravstvenega doma, Ljubislava Škibin, pravi, da bi potrebovali okrog 800 kvadratnih metrov dodatnih površin. "Nimam kje imeti referenčnih sester, dva zdravnika, ki bi ju lahko dobili, nimamo kam dati. Ti pa morajo biti v hiši, ker so povezani tudi z urgenco, in patronažne sestre morajo biti, ker to je osnovno, kar mora biti v zdravstvenem centru."

In katere službe bi selili na novo lokacijo? "Fizioterapijo, diabetološko ambulanto, center za mentalno zdravje oziroma psihologa, psihiatra, metadonsko ambulanto. Potem pa so tu še manjše specialistične ambulante," dodaja Škibinova.

Prednost nove lokacije je tudi ta, da je v bližini veliko parkirnih mest. Nekaj dodatnih pa bi lahko še uredili.