Če se je delež ločeno zbranih odpadkov na začetku hitro povečeval in dosegel zavidljivo raven, se je ta trend v zadnjem obdobju upočasnil. Foto: Facebook Komunala Izola-Isola
Če se je delež ločeno zbranih odpadkov na začetku hitro povečeval in dosegel zavidljivo raven, se je ta trend v zadnjem obdobju upočasnil. Foto: Facebook Komunala Izola-Isola

V Izoli ločeno zbirajo odpadke že od leta 2001. Devet let pozneje je delež tako zbranih odpadkov znašal 18 odstotkov, leta 2016 54 odstotkov, zdaj pa se giblje okrog 60 odstotkov in se je ustalil. Direktor izolske Komunale Robi Flego to pojasnjuje z večjimi zahtevami: "Zdaj dejansko lovimo milimetre, ne moremo več delati z veliko lopato. Govorimo o drobtinicah, kar je na koncu težje. Nočem grajati, da občani ne ločujejo, pač pa so zahteve večje."

Največ nepravilnosti pri ločevanju odpadkov so odkrili v zabojniku za mešane komunalne odpadke in embalažo. Predvsem glede te so očitno potrebna dodatna pojasnila, ugotavlja direktor: "Uporabnikom ekološkega otoka, na katerem je bil narejen pregled, bomo poslali specifično obrazložitev. To tematiko smo predstavili tudi v medijih." Namen nenapovedanega pregleda ni bilo sankcioniranje, pač pa spodbujanje uporabnikov k ločenemu zbiranju in pravilnemu odlaganju odpadkov. "Nenapovedani pregledi oz. pregledi zabojnikov so neka praksa, ki je nekoč že bila in smo se odločili, da jo bomo znova uvedli. Ampak, da poudarim, ne z namenom kaznovanja, temveč predvsem zato, da preverimo, kakšno je realno stanje in na osnovi tega ustrezno ozaveščamo ljudi."

Tokrat so nenapovedano pregledali ekološki otok v Morovi ulici, ki je namenjen uporabnikom večjega poslovno-stanovanjskega kompleksa.