Projekt Kras-Carso 2 predstavlja nadgradnjo številnih projektov, ki so na Krasu potekali v zadnjih 20 letih. Njegov glavni cilj je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo združil celoten matični Kras in bo upravljal z geoparkom. Foto: Park Škocjanske jame
Projekt Kras-Carso 2 predstavlja nadgradnjo številnih projektov, ki so na Krasu potekali v zadnjih 20 letih. Njegov glavni cilj je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo združil celoten matični Kras in bo upravljal z geoparkom. Foto: Park Škocjanske jame

Skupna promocija povezanega območja, priprava turističnih programov s poudarkom na trajnosti, skupno ovrednotenje naravne in kulturne dediščine, dvig kvalitete produktov, izobraževanje ponudnikov in trajnostna mobilnost – to so glavne smernice delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Vodilni partner projekta je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Direktor Aleš Vodičar se zaveda, da bo za uspeh projekta oziroma za vzpostavitev čezmejnega koordinacijskega telesa pomembna tudi slovenska in italijanska politična pripravljenost: "Kot je že minister Matej Arčon omenil, je pomembna tudi politična usklajenost oziroma uravnoteženost na obeh straneh. Vemo, na slovenski strani imamo soglasje za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, medtem ko na italijanski strani slika še ni tako 100 odstotno jasna, v kakšnem obsegu oziroma koliko občin se bo vključilo."

Koliko občin z italijanske strani bo sodelovalo, bi moralo biti znano v enem letu, je dodal Vodičar. David Pizziga iz Lokalne akcijske skupine na italijanski strani je izpostavil, da je sodelovanje za učinkovito turistično promocijo nujno. Glede političnega usklajevanja za nastanek Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje predlaga diplomatski pristop: "Politike na eni in drugi strani dihajo in se pogovarjajo v dveh različnih jezikih. To se da uskladiti s prevajalci. Je pa tudi zelo pomembno, da Italija pristopi k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje in da v Sloveniji dobimo prave osebe, ki bodo znale italijanske partnerje nagovoriti."

Na slovenski strani bo sedež Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje na mejnem prehodu Lipica. Tam bo tudi sprejemni center, na italijanski strani pa bo v Sesljanu, kjer bo tudi ena izmed vstopnih točk v bodoči geopark.