Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Vodjo preventive pri novogoriški poklicni gasilski enoti Andraža Pavlina smo vprašali, kako se gasilci znajdejo v primeru požara, če ne vedo natančno, kje je najbližji hidrant. "Zanesemo se na vaščane, včasih uporabljamo zemljevide, ki smo jih pred leti dobili. Je pa tako, da so običajno v pdf formatih, na katerih slika ni natančna. Vidimo, da so na neki ulici dva ali trije hidranti, ni pa točne lokacije, kje so – ali je na pločniku ali v travi ali v grmovju. Velikokrat se zgodi, da se okoli hidranta zaraste in ne očistijo. Uporabimo tudi te zemljevide, ki pa niso natančni. Včasih so na teh zemljevidih vsi hidranti zarisani, ni pa nujno, da so funkcionalni."

Gasilci ne vzdržujejo javnega hidrantnega omrežja, kdo zanj skrbi in ali bi, glede na stanje, kazalo dobiti drugega koncesionarja, smo vprašali direktorja Gasilske enote, Aleša Markočiča. "Po mojem vedenju Vodovod in kanalizacija. Morda bi bilo za razmisliti, da bi dobili koncesionarja, ki bi pogosteje to pregledoval in urejal. In tudi z odlokom ali pravnikom nadgraditi, kako se obnavlja, kako postaviti talne oz. nadtalne hidrante. Predvsem da bi predhodno pridobili neko mnenje, recimo soglasje poklicne gasilske enote ali prostovoljnih gasilskih društev na podeželju, kjer še bolj poznajo okolje."

Z iskanjem imajo najpogosteje težave na podeželju, kjer talni hidranti niso označeni in so največkrat pokriti s peskom, travo ali grmovjem. Foto: Radio Koper/Nataša Uršič
Z iskanjem imajo najpogosteje težave na podeželju, kjer talni hidranti niso označeni in so največkrat pokriti s peskom, travo ali grmovjem. Foto: Radio Koper/Nataša Uršič

Hidranti so namenjeni predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju, piše v občinskem odloku. Vendar v praksi ni tako. Novogoriška mestna občina je lastnica 990 hidrantov, za njihovo redno vzdrževanje pa skrbi družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Direktor Miran Lovrič pove, da za ta namen letno dobijo od 10 do 15 tisoč evrov. Kaj naredijo s tem denarjem? "Skušamo poskrbeti, da se tisto, kar je najbolj akutno, popravi in zamenja. Če bi hoteli za 990 ali 1.700 hidrantov – to ni problem samo v Novi Gorici, tudi v njeni okolici bi jih morali obnoviti na pet let. Vsako leto bi morali pregledati 200 hidrantov ali jim obnoviti ventile. Ti so, ker se ne uporabljajo, zarjaveli. Za tako investicijo, vzdrževanje, govorim na pamet, bi potrebovali od 150 do 200 tisoč evrov."

Prav zaradi omenjenega dogodka naj bi se danes sešli poklicni gasilci in predstavniki družbe Vodovodi in kanalizacija ter se dogovorili, kdo naj bi izvajal meritve hidrantov, ter o možnosti predaje katastra hidrantov gasilcem, da bi ti lahko s telefonom na terenu zaznali, kje točno so.