Foto: Mario Benkoč
Foto: Mario Benkoč

Odvečni material iz predorov odlagajo v kamnolom Laže, do tja pa tovornjaki vozijo po regionalni cesti Divača - Senožeče. Predstavniki občine, naročnika in izvajalca so se pogovorili o nekaterih ukrepih, da bi bilo vplivov manj.

Foto: Mario Benkoč
Foto: Mario Benkoč

Odvečni material, ki nastaja pri izkopu predorov na trasi drugega tira, odlagajo v deponijo Bekovec, ki je skoraj polna, in kamnoloma Črnotiče in Laže. Tja odložijo 4000 ton materiala. Predstavniki občine, izvajalca in naročnika so se dogovorili, da bo prometa v prihodnje vendarle manj. Podžupan občine Divača Mario Benkoč: "Da začnemo s tem, da se pretovor kamionov po regionalni cesti zmanjša za polovico, ker bo šla polovica po avtocesti do Razdrtega in nato do Laž. Izziv je, ker je ta cesta plazovita. Pregledali bodo tudi poškodbe na cesti in sanirali škodo."

Ceste so umazane, ker je pralna ploščad v Lažah preobremenjena in ne zadostuje za pranje vseh kamionov, priznava direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli: "Še bolj dosledno bomo čistili glavno prometnico med kamnolomom in Senožečami. Vreme v teh dneh je pripomoglo, da se je umazanija oprijemala koles tovornjakov, smo v fazi postavitve dodatne pralnice v Lažah."
Število tovornjakov je, pravi Mugerli, veliko, ker izvajalci intenzivno kopljejo predore, 15 kilometrov jih je že izkopanih.

Benkoč pravi, da bodo zdaj počakali, ali se bodo izvajalci držali dogovora: "Občane smo pozvali, naj nam sporočijo, kakšno je stanje. Dajemo nekaj časa, sicer bomo zaropotali in zahtevali, naj se upošteva dokument, ki nalaga vožnjo po avtocesti, ne po regionalni cesti."

Nekateri krajani ob gradbišču drugega tira v koprski občini so prepričani, da so jim zaradi graditve drugega tira kršene človekove pravice.