Temeljni cilj študija je izobraziti strokovnjake, ki bodo z znanstvenim raziskovalnim pristopom pridobili poglobljeno znanje o zgodovinah čezmejnih prostorov, kakršen je recimo na Goriškem. Foto: Fakulteta za humanistiko UNG
Temeljni cilj študija je izobraziti strokovnjake, ki bodo z znanstvenim raziskovalnim pristopom pridobili poglobljeno znanje o zgodovinah čezmejnih prostorov, kakršen je recimo na Goriškem. Foto: Fakulteta za humanistiko UNG

Fakulteta za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici bo v novem študijskem letu prenovila celotno ponudbo magistrskih študijskih programov, pove dekan Peter Purg: "Doslej smo ponujali dva programa, Jezikoslovje in Literarne vede. Zdaj pa ob obeh smereh ponujamo povsem novo smer, in sicer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov. Ni relevantno samo za našo Goriško regijo in širši čezmejni prostor in za EPK, ki prihaja, temveč za širši mednarodni prostor, tudi za EU, sploh če gledamo, kaj se zdaj dogaja v Evropi in takoj za njenimi mejami."

Kdo bodo predavatelji?
Nova magistrska smer bo študentom na sodoben način predstavila razumevanje večkulturnega čezmejnega prostora. "Tudi vse izzive, s katerimi se srečujejo obmejne skupnosti, tudi države, različne nacionalnosti, etnije, ko, sploh v neki sodobni ali bodoči EU, morajo živeti skupaj in preživeti."

Univerza v Novi Gorici že dalj časa sodeluje z ZRC SAZU, od koder prihajajo vrhunski predavatelji in predavateljice, na fakulteti so pomladili kader in pridobili mlade raziskovalce, ki se ukvarjajo s sodobnimi temami, med predavatelji pa so vrhunski domači in tuji profesorji, odgovarja Purg na vprašanje, kdo bodo predavatelji na novi magistrski smeri.

Foto: Fakulteta za humanistiko UNG
Foto: Fakulteta za humanistiko UNG

Kateri pa so predmeti? "Zgodovina čezmejnih prostorov, kajne, kot začetni predmet, Večjezičnost, literatura in ustvarjalnost v medkulturni perspektivi. Izbirni predmeti so recimo Biopolitika, Dediščina med medkulturnostjo, enakostjo in trajnostjo, Etika in politika medkulturnega prevajanja, Izzivi skupnosti v čezmejnih pokrajinah, ta je zelo aplicirana na naš goriški prostor," pojasni Purg.

Novo magistrsko smer bodo predstavili na informativnih dnevih v sredini februarja, in sicer v Ljubljani in Novi Gorici.