Pogozdovanje na pogorelem Krasu. Foto: Zavod za gozdove Slovenije
Pogozdovanje na pogorelem Krasu. Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Sanacija v požaru poškodovanih gozdov na Krasu poteka že nekaj mesecev. Sadike so doslej posadili na šestih hektarjih na območju Cerja, sejejo že semena, letos pa bodo opravili še večino sečenj. V sežanski enoti Zavoda za gozdove pa se nadejajo, da bi letos izvedli tudi že prve protipožarne ukrepe. Že v marcu se namreč obeta prvi razpis iz Programa razvoja podeželja, v okviru katerega bodo za to namenili 3,2 milijona evrov, je dejal vodja enote Boštjan Košiček: "Upamo, da bo kakšna protipožarna prometnica že letos. Dogovarjamo se z občino Miren-Kostanjevica, da bi za Mirenskim gradom postavili eno. Enako se dogovarjamo z Slovenskimi državnimi gozdovi na območju Volkovnjaka."

Načrt predvideva tudi ureditev letališča, pojasnjuje: "Gasilci so izrazili željo po letalih za gašenje in kaj kmalu je prišla potreba po mestih, kjer bi letala pristajala in zajemala vodo. To je ideja, bolj verjetna so pristajališča za helikopterje v bližini hidrantov in prometnic."

O natančnejših lokacijah se bodo dogovorili s Kraškimi vodovodi, znano pa je že, da bi vodno zajetje, ki bi služilo za gašenje, uredili ob črpališču vode v Selih na Krasu. "Varianti sta dve. Prva je ureditev manjše vrtače z nekaj sto kubičnimi metri vode, ki je v državni lasti, kar je ugodno, saj bi jo lahko hitro uredili. Druga je bolj oddaljena, večja vrtača, kjer bi bilo nekaj tisoč kubičnih metrov vode. Ta je pa v zasebni lasti. Zaradi velikosti, pa bi bilo verjetno bolj zapleteno pridobiti dovoljenje," še pove sogovornik.

Glede pripomb domačinov, ki so ogorčeni nad rušenjem suhozidov, pa Košiček odgovarja, da posege na teh območjih opravljajo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.