Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na Univerzi v Novi Gorici so se zaradi poletnih vremenskih ujm odločili, da podaljšajo vpis do 27. oktobra. Največ novosti uvajajo na Fakulteti za humanistiko. Prorektorica za izobraževanje in umetnost Penka Stateva: "Magistrski program je popolnoma prenovljen v skladu z novimi potrebami trga dela in družbenimi spremembami. Poleg dosedanjih smeri Literarne vede in Jezikoslovje ponuja program novo in za Slovenijo edinstveno smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov, ki je izjemno zanimiva tudi v kontekstu Evropske prestolnice kulture."

Večji vpis študentov beležijo na višji strokovni šoli v okviru novogoriškega šolskega centra. Ravnatelj Egon Pipan: "Informatika je področje, ki vlače. Tako da bomo imeli letos v prvem letniku 40 študentov. Potem imamo mehatroniko, kjer smo v zadnjem letu naredili velik korak naprej, in bomo tudi imeli 30 do 35 študentov. Upravljanje podeželja in krajine je nekoliko manj zaželeno."

Polno zasedena pa so mesta v vipavski enoti Fakultete za vede o zdravju, ki jo bo letos obiskovalo 42 študentov. Dekan Nejc Šarabon: "Ostajamo na izvedbi programa zdravstvena nega prve stopnje. Smo v obdobju, ko nas čakajo mnogi izzivi, tako glede trajnostne skrbi za kakovost pa tudi kadrovske krepitve, tako da na tej enoti letos ne uvajamo novih programov."

Še več študentov kot lani, ko so jih na novo vpisali več kot 800, pričakujejo na novogoriški Fakulteti za uporabne družbene študije. Vodja kariernega centra Andreja Slejko Rojc: "Največ študentov je sicer vpisanih na lokacijo v Ljubljani. Mi kot fakulteta, glede na to, da imamo sedež v Novi Gorici, bi si želeli, da bi dijaki iz srednjih šol prepoznali, kaj jim ponuja domače okolje. Imam tudi študente, ki so od tu, a so se odločili za študij v Ljubljani." Največ zanimanja je sicer, kot dodaja Slejko Rojc, za programe psihosocialne pomoči in svetovanja.