Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

V Dijaškem in študentskem domu Koper je v letošnjem letu trenutno nastanjenih 131 dijakov, od tega je skoraj 60 novincev. Večina obiskuje koprsko gimnazijo in Srednjo tehniško šolo. Že lani se je povečalo število dijakov iz tujih držav, predvsem iz Rusije in Ukrajine, pa tudi iz republik nekdanje skupne države. Posebnost je tudi ta, da je nastanjenih več gimnazijcev športne in glasbene smeri, ki imajo na voljo vadbene sobe, pove nova ravnateljica koprskega doma Maja Premelč Ban: "Poudarila bi še to, da bomo zaradi povečanega vpisa dijakov novincev v letošnjem šolskem letu uvedli dodatno peto vzgojno skupino, torej, trenutno so zaposleni štirje vzgojitelji, kmalu pa pričakujemo še petega." V novem šolskem letu nadaljujejo z oblikovalnim krožkom, načrtujejo več športnih dejavnosti, kuharske delavnice, filmske večere, vzgojne aktivnosti pa bodo obenem usmerili v solidarnost in prostovoljstvo.

Pouk v prostorih dijaškega doma začasno nadaljujejo tudi dijaki italijanske gimnazije. V uporabi imajo učilnici, knjižnico in manjšo jedilnico, je povedala ravnateljica, ki ima v bodoče kar nekaj načrtov, med katerim je tudi računalniška učilnica: "Druga učilnica bi lahko bila sprostitveni prostor z umirjeno glasbo, kjer bi se lahko dijaki tudi družili, se povezovali. Poleg tega imamo trenutno sobico za fitnes, ki je zelo majhen prostor, ni osvetljen in slabo zračen. In od tu tudi vizija, da se vzpostavi prostor, ki ga bodo dijaki in študentje koristili za svoje psihofizične aktivnosti."

Od 130 do 150 ležišč je v domu namenjenih študentom. Letos se je rok za oddajo vlog zaradi posledic ujme nekoliko podaljšal, pravi predsednik sveta zavoda Vladimir Mikac, ki ob tem opozarja, da so nekateri pozabili oddati vloge: "In za te študente, v kolikor je še mest, jih sprejmemo še do konca septembra." Predvsem tuji študentje ostajajo v domu tudi v poletnih mesecih. Teh je bilo letos več kot 60.