Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Napake našteva Kristjan Šestan, vodja služba za ravnanje z odpadki na bistriški Komunali: "Največ nepravilnosti opažamo pri pripravi azbestnih odpadkov na prevzem. Nepravilno zavijanje, neustrezne palete ter mesto prevzema odpadkov, ki je velikokrat nedostopno s tovornim vozilom."

Ko ima občan ustrezno pripravljene azbestne obloge ali kritino na paleti, se lahko odloči za dva načina oddaje v Zbirni center Globovnik. Odpadke lahko pripelje sam ali pa naroči odvoz pri javnem podjetju, pri čemer strošek prevzema na lokaciji, prevoza in razkladanja v zbirnem centru (63 evrov za uro storitve) ni predmet sofinanciranja občine. Ta krije 80 odstotkov za prevzem, manipulacijo in skladiščenja azbestnih odpadkov, kar znaša 386 evrov za tono odpadkov. Občani pa obrazce in dokazila za sofinanciranje oddajo naknadno.

"Pri občanih opažamo tudi težave pri izpolnjevanju vloge za sofinanciranje," doda Šestan. Ker prihaja do nesporazumov, svetuje, da se pred oddajo azbestnih odpadkov ljudje pozanimajo. Informacije in vloge lahko dobijo tako osebno na komunalnem podjetju kot na njihovi ali občinski spletni strani.

V letošnjem letu so sicer v bistriški Komunali sprejeli slabih 68 ton azbestnih odpadkov, razpis za sofinanciranje pa je odprt do 20. oktobra. Akcija brezplačnega prevzema azbestnih odpadkih je v teku tudi v izolski ter koprski občini. V slednji lahko posamezni upravičenec brezplačno odda največ dve toni tovrstnih odpadkov, v zbirni center pa jih morajo občani dostaviti sami.