Foto: Univerza v Novi Gorici
Foto: Univerza v Novi Gorici

Kot je znano, želi Občina Vipava razdreti zakupno pogodbo z Univerzo v Novi Gorici za dvorec Lanthieri, saj je določene nepravilnosti pri poslu ugotovilo tudi računsko sodišče, v njem pa bi rada razvijala še turistične dejavnosti. Občina je več časa skušala urediti medsebojna razmerja, vendar neuspešno. Tudi novogoriško sodišče je strani pozvalo k iskanju sporazumne rešitve in današnji narok, ki je potekal za zaprtimi vrati, je prinesel zbližanje stališč, je po njem dejal vipavski župan Goran Kodelja. "Mislim, da smo danes naredili velik korak naprej. Dogovorili smo se za nekatera izhodišča, na osnovi katerih bi prišli do skupnega dogovora. Če nam uspe, bo to zelo dobro, tako za univerzo kot občino. In do naslednjega naroka – mislim, da je sklican 1. marca – bomo skušali te stvari urediti in jih na naroku formalizirati."

Katera izhodišča so zbližali, Kodelja ni želel razkriti, a verjame, da bodo dogovor dosegli. Rektor Univerze v Novi Gorici, Danilo Zavrtanik, pa je povedal: "Nam je pomembna dolgoročnost. Zdaj kaže, da bi občina končno pristala, če bi se ob tem dogovorili še za nekatere druge stvari. Premik je. Vprašanje najemnine je odprto. Ampak nam je vseeno, ali jo plačujemo prek investicijskega vzdrževanja ali direktno. Če bodo ponudili ceno, ki bo primerljiva trenutni, je nam pravzaprav vseeno."

Kot je dodal Zavrtanik, imajo časa do naslednjega naroka, sicer bo o sporu odločilo sodišče. Bo pa pogovore z občino zdaj nadaljevalo novo vodstvo univerze.