Območje bodoče trgovsko-poslovne cone. Foto: Radio Koper
Območje bodoče trgovsko-poslovne cone. Foto: Radio Koper

O novih proizvodnih prostorih ob tovarni Titus smo v minulih dneh že govorili, temeljni kamen so položili v okviru vladnega obiska v regiji. Gre za prelomni trenutek, za dekanski Titus in celotno skupino, ki deluje na globalnem trgu, pravi direktor Tadej Gosak: "Podjetje raste nadpovprečno, v zadnjem letu celo 50-odstotno, zato se pojavljajo omejitve, veliko tudi zaposlujemo. S tem projektom začenjamo nov investicijski cikel podjetja Titus v Dekanih."

Nekoliko pred tovarno, na Bivju, je potrebno površine komunalno opremiti, da bi lahko tam nastala poslovno-trgovska cona, kot je načrtovana v občinskem prostorskem načrtu. Program opremljanja so pred dnevi potrdili mestni svetniki. Kot pojasnjuje Irena Kocjančič z Mestne občine Koper na predlog prvega od investitorjev: "Predvidenih je več objektov, tako prostorski načrt kot program opremljanja predvidevata faznost opremljanj. Prvo, ki je zainteresirano za opremljanje, je trgovsko podjetje Hofer, ki načrtuje gradnjo na tem območju."

Zaradi gradnje proizvodnje ob Titusu bo potrebno začasno prestaviti potek kolesarske steze. Sedaj poteka čez parkirišče, po novem bo po servisni cesti nad avtocesto in tovarno.