Foto: Radio Koper/Nataša Kolenc
Foto: Radio Koper/Nataša Kolenc

Projekt Inherit se osredotoča na ukrepe za valorizacijo obalnega območja, s poudarkom na naravni in kulturni dediščini, kamor sodi tudi suhozid. Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte v občini Izola je v okviru tega projekta že lani poskrbel za obnovo poti do Belih skal, zdaj pa še za popis suhozidov, pojasnjuje direktor Iztok Škerlič: "Lahko rečem, da smo prvi na svetu naredili tako obsežen kataster suhozidov, ki obsega celotno Primorsko. Narejen je po najvišjih standardih, tako da je pristojno ministrstvo vzelo ta kataster kot osnovo, na kateri se bo tudi preverjalo dodelitev evropskih sredstev."

V Furlaniji-Julijski krajini so z evropskim denarjem financirali približno 100 posegov in obnovili okrog 13 kilometrov suhozidov, pravi predstavnik Kmečke zveze iz Trsta Erik Masten: "Začetna vrednost razpisa je bila milijon evrov, prošenj pa kar za 6 milijonov. Zato smo iz Kmečke zveze stopili do dežele in zahtevali, da se dotacija poveča. To smo tudi dosegli."

Z ohranjanjem, spoznavanjem in ozaveščanjem o pomenu suhozidnih gradenj se ukvarja tudi Partnerstvo kraške suho gradnje, dodaja njegov predsednik Danilo Antoni: "Ta zid je spomenik nekega odnosa do krajine in tudi do narave. Zadnji dve leti se ukvarjamo prav s tem, da skupaj z ljudmi spoznavamo to novo vlogo suhozida, kot biodiverzitete, kot habitata."

Projektu Inherit, v katerem sodeluje 15 partnerjev iz več držav, se bo končal čez tri mesece.