Foto: Okolje Piran
Foto: Okolje Piran

V pristanišču Jernejev kanal že gledajo iz vode stebrički, na katere bodo postavili leseni mostovž. Ker pa je ob plimi viden le zgornji del pilotov, so nekateri obiskovalci zaskrbljeni, da mostovž ni načrtovan skladno s poplavno varnostjo. Direktor piranskega Okolja Gašpar Gašpar Mišič pojasnjuje, da so strokovnjaki pri načrtovanju upoštevali tudi plimovanje v kanalu. Že pri prvih načrtih pa so izvedli tudi hidrološko študijo. Poleg tega bo dvonivojska lesena konstrukcija postavljena precej nad vodno gladino. "Ta nižji del, ki omogoča dostop do plovil, je za 50 cm nad piloti, kar pomeni, da je težko, da voda pride do tja, razen stoletne vode. Je pa pohodni del, ki se razširi na 2,40 metra, 90 cm nad piloti, kar pomeni, da je bistveno višji, kot je sedaj," pravi sogovornik.

V pristanišču Jernejev kanal bo na voljo 280 privezov. Javni razpis za najem bodo objavili v prihodnjih tednih. Prve barke pa se bodo privezale, ko bodo pridobili uporabno dovoljenje za pristanišče. Gašar Mišič: "Do takrat bomo pa vezali obstoječe čolne, torej lastniki čolnov, ki plačujejo vzdrževalnino. Prepričan sem, da se bodo tudi lastniki obstoječih plovil v Jernejevem kanalu prijavili na naš razpis."

Letno vzdrževalnino so uvedli pred dvema letoma in je sorazmerna z dolžino plovil. Za čolne do štiri metre in pol je dobrih 340 evrov, nad 13 metrov in pol pa 2.500 evrov. Dela v pristanišču Jernejev kanal bodo zaključena predvidoma do konca poletja.