Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Mestni svetniki so razpis referednuma podprli skoraj brez razprave. Predlagal ga je župan Aleš Bržan: "Občani se bodo odločali, ali želijo na tem območju stanovanja, da bi se rešila stanovanjska problematika, ali pa se gradnja nekaj sto stanovanj onemogoči in se pusti namembnost za park. Sprožili pa bomo postopke za ureditev širšega območja, torej za Barko, kjer načrtujemo nov zdravstveni dom. Prav je, da se ljudje izjasnijo, kaj želijo. Občina se v kampanjo ne sme vključiti. So pa tako tako na eni kot na drugi strani skupine in ljudje, da se vprašanje predstavi in da bodo občani vedeli, o čem odločajo.

Bržan se je z vložitvijo svojega predloga za razpis referenduma izognil zbiranju potrebnih podpisov, ki ga je že začel Boris Popovič. V odloku o Urbanem središču Barka je namreč tudi del neuresničenega centralnega parka.

"Smo proti načrtom, ki jih imajo tam lastniki in občina. Hoteli so nas preslepiti, ko so sprejeli nov odlok, če mogoče ne bi šli v zbiranje podpisov, a smo ta manever uvideli in začeli zbirati podpise. Glasoval sem za razpis referenduma, a sem pred tem dal možnost županu, da umakne to točko, skliče izredno sejo in predstavi to, kar je obljubil, to je občinski podroben prostorski načrt za širše območje in vključitev javnosti. Česar ni naredil. Zato gremo na referendum, saj sem prepričan, da si ljudje stanovanj tam ne želijo," nam je povedal bivši župan, zdaj pa občinski svetnik Popovič.

Odlok bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. V primeru koprske občine je to okoli 8400 volilnih upravičencev.