Foto: TV Koper-Capodistria
Foto: TV Koper-Capodistria

Za nujno celovito obnovo območja med obalo in jezerom, bodo znova iskali idejne rešitve, ki bodo sonaravne, pa tudi evropski denar. Tokrat bodo prenovljeno podobo Fiese zasnovali v tesnem sodelovanju s krajani. Javno podjetje Okolje ima za ureditev Fiese že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvidena je bila v načrtu naložb za letos in prihodnje leto, vendar so jo iz predloga proračuna, ki ga bodo občinski svetniki potrjevali na jutrišnji seji, umaknili.

Zdajšnja idejna zasnova prenove Fiese med drugim predvideva betoniranje priobalne promenade, na delu travnika pa bi nasuli pas rečnega proda s površinami za ležanje in klopmi.
To ni skladno z željami krajanom, ki so na osnutek te zasnove tudi podali pripombe. Davorin Petaros iz piranske civilne iniciative in občinski svetnik GZOP poudarja, da mora Fiesa ostati zelena: "Mi si želimo, da Fiesa ostane travnik in to tudi mora ostati, ker je to večinsko mnenje tudi Pirančanov in želja. S tem projektom pa se je grobo poseglo tudi v tisti del, kjer je sedaj trava in to je nesprejemljivo."

Zavzemajo se za uvrstitev Fiese v Unescov program Človek in biosfera, tam, kjer je to mogoče, pa tudi za prepoved pozidave.

Petaros pojasnjuje: "Hoteli bi to ustaviti. Ker če Fieso pogledamo iz zraka, vidimo, da se pozidava premika tako s strunjanske, z belokriške kot s piranske strani."

Župan Andrej Korenika je po prvem branju proračuna pojasnil, da bodo prenovo Fiese, ki tudi po njegovem ni bila najbolje zastavljena, zdaj najprej uskladili s krajani in nato pridobili novo gradbeno dovoljenje: "S katerim bomo kasneje skušali kandidirati za evropska sredstva. A moramo najprej to uskladiti s prebivalci, s krajani, s civilno iniciativo in tako dalje, da se ne bo šlo v neko pozidavo Fiese."

Občinski svetniki bodo na jutrišnji seji, kot rečeno, odločali o letošnjem proračunu. Pa tudi o sklepu za črtanje obvezne razlage 8. člena Pravilnika za izvajanje asanacijskega načrta mesta Piran. Če bo sklep potrjen, bo to pomemben korak k preprečevanju razraščanja - tudi nelegalnih - nadgradenj in prizidkov v starem piranskem jedru.