V Pivki poleg povečanja vrtca načrtujejo tudi graditev neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade družine. Foto: Občina Pivka
V Pivki poleg povečanja vrtca načrtujejo tudi graditev neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade družine. Foto: Občina Pivka

Vpis se povečuje na račun družinske politike, ki drugemu in tretjemu otroku omogočajo brezplačno vključitev v vrtec, poleg tega pa je velika tudi zaposlenost staršev. Župan Robert Smrdelj: "Leta 2008 je bila 56-odstotna vključenost, let 2020 je pa že 74-odstotna."

Pomočnica ravnateljice v vrtcu Klara Gardelin: "Imamo trenutno 38 čakajočih otrok, to je za dva oddelka in pol. Sicer občina prostorsko stisko rešuje tudi z vrtcem pri OŠ Košana, vendar se starši v manjši meri odločajo za to možnost."

Trenutno v Pivki pet oddelkov deluje v starem vrtcu, pet pa v novem, doglednem času pa bo radi združili vse pod isto streho. "Iščemo rešitve za dokončanje novega vrtca, tako kot je bil zamišljen," pojasnjuje Smrdelj. Iščejo možnost sofinanciranja, vendar je zaenkrat še niso našli. "Rešitve iščemo skozi neko zeleno gradnjo."

Bodo pa reševali tudi stanovanjsko stisko mladih. Nekaj stanovanj bodo sicer zgradili zasebniki, vendar pa bodo na poskrbeli tudi ta neprofitna. "Teh stanovanj bo predvidoma 40, predviden začetek gradnje – to vse zanima – pa je nekje čez leto oziroma leto in pol." Do takrat pa mora občina poskrbeti za vso potrebno dokumentacijo in skleniti dogovor s stanovanjskim skladom.