Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle
Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle

Trasa poteka po zemljiščih v štirih občinah. Od razdelilne transformatorske postaje v Divači je do Kopra že speljan 110 KV daljnovod, zaradi potreb pa bi želi Eles zmogljivost še enkrat povečati. V objavljeni pobudi za državni prostorski načrt so opisane različice poteka elektroenergetskega voda na 30 kilometrski trasi – ponekod nadzemno, drugod bo potekal podzemno. Pri vseh variantah se bodo v največji možni meri poskusili izogniti poseljenim ali zaradi narave ter kulture zaščitenim območjem, je zapisano v osnutku, ki sta ga v prostorih občin, ki jih to zadeva, objavili ministrstvi za okolje in infrastrukturo.

Javni predstavitvi sta že bili v Divači in Hrpeljah, v Bertokih in Kopru bosta konec septembra. Rok za zbiranje pripomb se bo zaključil v začetku oktobra. Nov daljnovod bo pomemben za napajanje drugega železniškega tira in načrtovano elektrifikacijo koprskega pristanišča. Tam želijo ladje priklopiti na elektriko s kopnega, a za to potrebujejo bistveno več električne moči.

Dalje od zamisli pa ni prišla želja Elektra Ljubljana, ki se je z Agrarno skupnostjo Dol pogovarjala o postavitvi sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih od Dola do Rakitovca. Ko smo podjetje, ki se ukvarja z obnovljivimi viri povprašali, v kateri fazi je projekt, so nam odgovorili, da so ga ustavili.