Park Škocjanske jame je popisal kale in druge vodne vire na vplivnem območju parka, Občina Dolina je obnovila ledenico na območju Naravnega rezervata doline Glinščice, Univerza na Primorskem pa je popisala in poskrbela za tujerodne živalske in rastlinske vrste na Krasu. Foto: Facebook Project Engreen
Park Škocjanske jame je popisal kale in druge vodne vire na vplivnem območju parka, Občina Dolina je obnovila ledenico na območju Naravnega rezervata doline Glinščice, Univerza na Primorskem pa je popisala in poskrbela za tujerodne živalske in rastlinske vrste na Krasu. Foto: Facebook Project Engreen

Zaposleni v Parku Škocjanske jame so popis kalov in drugih vodnih virov izvedli v več kot 50 krajevnih skupnostih v petih občinah. Obiskali so prek 400 različnih lokacij, je projekt predstavila njegova vodja, Renata Rozman, ki je zadovoljna, da so na terenu izpeljali kar 19 pilotnih aktivnosti: "Obnovo treh kalov, obnovo 110 metrov suhih zidov, popisane vodne vire. Na koncu je sicer rezultat ena karta, ampak za tem sta dve leti terenskega dela." Še posebej pa je Rozmanova izpostavila popis potočnega raka, ki je precej ogrožen. Že prvi rezultati so pokazali, da je rak izginil iz številnih vodotokov.

Tudi v Občini Dolina so v okviru projekta izvedli pomemben infrastrukturni poseg – obnovo ledenice z ureditvijo bližnje okolice na območju Naravnega rezervata Doline Glinščice. Na Univerzi na Primorskem pa so zbrali podatke o razmerah in življenju v kalih v zahodni Sloveniji in delu Furlanije - Julijske krajine ter spremljali kraška travišča in metulje. Dr. Martina Lužnik z oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem: "Veliko kalov je presušenih. Nekateri so vodnati, a kar četrtina jih ima notri zlate ribice, ki negativno vplivajo na dvoživke. Ostane samo krastača, ostale živali, pupki, urhi, pa izginejo." Lužnikova je še povedala, da se na kraških traviščih širijo tujerodne rastline, kot je veliki pajesen, ki že tako ogroženemu metulju, barjanskemu okarčku, krči življenjski prostor.

Projekt Engreen se zaključi avgusta, v teku pa je že nov, ki bo omogočil nadaljevanje obnove kalov, suhih zidov in travnikov kot tudi krepitev čezmejne zelene infrastrukture.